Visualització de contingut web

Pla estratègic d'emprenedoria de la C.V 2019-2023

El Pla Estratègic d'Emprenedoria de la Comunitat Valenciana 2019-2023 es constitueix com un programa d'accions conjuntes a mitjà termini que, amb caràcter transversal, implica a tota l'administració valenciana a través de les seues polítiques d'educació, formació, ocupació i innovació, entre altres, a fi de facilitar la creació d'empreses i el desenvolupament i consolidació d'iniciatives emprenedores en totes les seues fases, identificant els objectius que el Consell es planteja aconseguir en matèria de foment de l'emprenedoria i les línies d'actuació a seguir.

El Pla Estratègic d'Emprenedoria és una de les accions incloses en el Pla d'Acció del projecte iEER per a la Comunitat Valenciana, i es troba alineat amb la política del Consell, com un dels projectes tractors del Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià, i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU.

Pla estratègic d'emprenedoria de la C.V 2019-2023